Eleccións á presidencia da Asociación Cultural Museiros de Ourense – AMOU

Eleccións á presidencia da Asociación Cultural Museiros de Ourense – AMOU

Onte rematou o prazo de presentación de candidaturas.

Presentaronse un total de unha que se acompaña Candidatura_VII Presidencia

En cumprimento do artido 26 dos estatutos da AMOU, publicitase tanto na web da AMOU, como remitindoa a todos os asociados vía mail hoxe, 26 de outubro, poidéndose presentar alegacións até o 30 de outubro.

O artigo 26 dos Estatutos establece que, para optar á Presidencia requírese levar dous anos como persoa asociada e que a composición da súa candidatura cumpla o disposto no artigo 12.1 dos Estatutos.

Cando non se presenten alegacións ou as presentadas fosen desestimadas, o día 1 de novembro a candidatura presentada declararase elixida sen necesidade de celebración de eleccións e dando comunicación a tódolos socios e socias.

En Ourense, a 26 de outubro de 2018.
A Xunta Directiva